top of page
Senate Meeting Picture2.jpg

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็นหน่วยงานของรัฐ

ด้วยลูกค้า มากกว่า 2,000 องค์กร และ ฝีกอบรมไปแล้วมากกว่า 30,000 คน

เข้าสู่ปีที่ 27

ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ให้ความใว้วางใจเรา

Senate Logo Dark 1_edited.png
ERC Logo.png
กสิกรไทย Logo.jpg
Sheraton-Logo-1937.png
การให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาของ

บิสแมนจะออกแบบ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

หลักสูตรฝึกอบรม

 

ปูพื้นฐาน ในเรื่องต่างๆ

หรือ ฝึกอบรมเฉพาะเรื่องที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

 

ลูกค้า

บิสแมนให้บริการครอบคลุมทั้ง

การผลิต การบริการ

และ ภาคร้ฐ

ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

 

เกี่ยวกับเรา

              บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้นำด้านการให้คำปรึกษาระบบการจัดการ แก่องค์กรต่างๆที่ต้องการ มีระบบการจัดการที่ดีในด้านต่างๆ เราได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการ มาตั้งแต่ ปี 2539 เป็นบริษัทผู้บุกเบิกการนำมาตรฐานสากลมาใช้ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง   กลุ่มลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่ หน่วยงานของรัฐ บริษัท ข้ามชาติ บริษัท ขนาดใหญ่ และ บริษัทใน ตลาดหลักทรัพย์ จนรวมไปถึง ขนาดกลางและขนาดย่อม

         การให้บริการครอบคลุมมาตรฐาน ISO 9001, ISO 37001, ISO/IEC 27001, ISO 22301,        ISO 14001, ISO 45001 , ISO 50001, ISO 20121, IATF 16949, GHPs, HACCP, ISO 22000, BRC, IFS,

FSSC 22000, ISO 13485  และอื่นๆ

ติดต่อเรา

บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 3 อาคารวิชั่น บิสิเนส พาร์ค ชั้น 5

ซอย รามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา

ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 10230

info@bismaninter.com

Tel: 0-2347-0747 - 8

Success! Message received.

contact
bottom of page