ไม่ว่าองค์กรของคุณจะเป็นภาค การผลิต

ด้วยลูกค้า มากกว่า 2,000 องค์กร และ ฝีกอบรมไปแล้วมากกว่า 30,000 คน

เข้าสู่ปีที่ 23

ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ให้ความใว้วางใจเรา

การให้คำปรึกษา

 

การให้คำปรึกษาของ

บิสแมนจะออกแบบ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

หลักสูตรฝึกอบรม

 

ปูพื้นฐาน ในเรื่องต่างๆ

หรือ ฝึกอบรมเฉพาะเรื่องที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

 

ลูกค้า

บิสแมนให้บริการครอบคลุมทั้ง

การผลิต การบริการ

และ ภาคร้ฐ

ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

 

 

© 2018 by Bisman International Co., Ltd.